Pedodontistin görevi nedir?

• Hem kliniklerinin tasarımı ile hem de çocuklara uyguladıkları davranış yönlendirme teknikleriyle diş hekimi kaygı ve korkusunun oluşmasını engellemek
• Çocukların çürük risk sınıfını tespit etmek ve her çocuğa uygun özel koruyucu uygulamaları belirlemek
• Çürük oluşumunda etken faktörlerden biri olan beslenmenin önemini anlatıp, çocuğun beslenme alışkanlığını düzenlemek

• Çocukların süt ve daimi dişlerinde oluşmuş çürüklerin tespiti ve tedavi edilmesini sağlamak
• Erken süt dişi kayıpları nedeniyle oluşabilecek ortodontik problemleri önlemek
• Süt ve daimi dişlerde meydana gelen travma sonrası yaralanmaların tedavi edilmesini sağlamak
• Yüksek kaygı ve korku düzeyine sahip çocuk hastalar ile engelli bireylerin sedasyon ya da genel anestezi altında diş tedavilerini gerçekleştirmek